ورود به کانال تلگرام شیروخط

بی وفایی

به دردت دچارم

digari

من به درد تو دچارم
تو به درمان کسی دیگر Big Frown

آدم ها رگ خوابت را بلدند

v9

گاهی وسط یک فکر
گاهی وسط یک خیابان
سردت می کنند
داغت می کنند
رگ خوابت را بلدند
زمینت می زنند !