ورود به کانال تلگرام شیروخط

تایپوگرافی غمگین

حقا که غمت …

غمگینحقا که غـــمـــت از تـــو وفادارتر است

Instagram : @shirokhat

عمق تنهایی

jib

دستم را بگیر !

جیب ها گاهی ،

عمق تنهایی را نمیفهمند …

Instagram : @shirokhat

گاهی باید

chatr

گاهی چتر را باید دست باران داد

روی سر خودش بگیرد

و ما جایش بباریم !

رضا کاظمی

Instagram : @shirokhat