ورود به کانال تلگرام شیروخط

تصاویر نوشته دار بسیار زیبا

چقدر حالم خوبه

halam

من به تو عادت کردم

gonjeshk

جا زیاد است برای منِ گنجشک ولی ،
به درختان خیابان تو عادت کردم . . .

دارم از عشق تو یادی

5l