برای ورود به بخش "عاشقانه ها" اینجا رو بزنید


تعهد

عشق بچه بازی نیست

gh3

نظرتون در مورد این مطلب چیه؟
  • عالی 
  • متوسط 
  • ضعیف 

تا ته دنیا کنارتم

esh4

عاشق که باشی
رفتن نمیدانی
میمانی …
سر حرفت میمانی
که گفته بودی
تا ته دنیا کنارش میمانی Rose

نظرتون در مورد این مطلب چیه؟
  • عالی 
  • ضعیف 
  • متوسط 


بستن