برای ورود به بخش "عاشقانه ها" اینجا رو بزنید


تکست باحال

آن بود مفهوم تو

عطار

هر چه در فهم تو آید
آن بُوَد مفهوم تو !
عطار

نظرتون در مورد این مطلب چیه؟
  • عالی 
  • متوسط 
  • ضعیف 

باهم پیر بشید

pir

با هم پیر بشید
نه به دست هم Yes

نظرتون در مورد این مطلب چیه؟
  • عالی 
  • ضعیف 
  • متوسط 


بستن