ورود به کانال تلگرام شیروخط

تکست تصویری تیکه دار

عشق بچه بازی نیست

gh3

بهت نیاز دارم

gh2

تو هم دردی

dard