ورود به کانال تلگرام شیروخط


تکست تصویری تیکه دار

عشق بچه بازی نیست

gh3

بهت نیاز دارم

gh2

تو هم دردی

dard