ورود به کانال تلگرام شیروخط

تکست فاصله

تجربه بیهوده

و فاصله
تجربه‌ای‌ بیهوده است …
احمد شاملو

کنارم نشستی

zan2

کنارم نشستی و
یه دیوار چین فاصله است بینمون Frown