ورود به کانال تلگرام شیروخط

تکست قشنگ به همراه عکس

مرا کاش نباشد

to-bash

ای کاش تو باشی
و مرا کاش نباشد Rose

بدترین شرایط عاشقی

text2

اگر کسی را یافتید که حاضر بود برای حفظ رابطه تان از بدترین شرایط عبور کند ،
هرگز عشقش را دست کم نگیرید !
موریس مترلینگ