برای ورود به بخش "عاشقانه ها" اینجا رو بزنید


تکست ناز

کافی بود صدایم کنی

خاص

کافی بود صدایم کنی من اهل ناز نبودم
با جان برمیگشتم !
رقیه طالبی اقدم

نظرتون در مورد این مطلب چیه؟
  • عالی 
  • ضعیف 
  • متوسط 

یک دل سیر

sir

نظرتون در مورد این مطلب چیه؟
  • عالی 
  • ضعیف 
  • متوسط 


بستن