ورود به کانال تلگرام شیروخط


تکست و عکس غمگین

کنارم نشستی

zan2

کنارم نشستی و
یه دیوار چین فاصله است بینمون Frown

فردای رفتنت

harf4

حالا که میروی
چشمانم را بگیر
فردای رفتنت ، دیدن ندارد …
رضا یاراحمدی

حسرت واقعی

esh1

حــســـرت واقــعــی رو وقــتـــی مـــیــخـوری
کــه بـبــیـنـی بــه انـــدازه ســـنــت زنـــــدگــــی نــــــکـــردی Confused