تکست گرافی نیش دار

کیا پشتم بودن

doshman

کار دنیا رو باش

donya

گذر زمان

zaman

واسه هیچکی مهم نیستم

tik2

تصویر متن دار کوبنده

تکست گرافی

Instagram : @shirokhat

واسه من عشق بازی نیست

عشق بازی

Instagram : @shirokhat

حال سگی من

حال سگی منInstagram : @ali.3ali3

عکس نوشته واسه بعضیا

بعضیا

Instagram : @ali.3ali3