ورود به کانال تلگرام شیروخط


تک بیتی زیبا

روسری آبی

harf3

به سرت روسری آبی و صورت چون ماه
آسمانی تر از این عشق چه دارد دنیا ؟
سجاد شهیدی

وای به حال دگران

degaran

ای ساربان آهسته ران

sareban

زلزله ی عشق

zelzele