ورود به کانال تلگرام شیروخط


تک بیتی عاشقانه

روسری آبی

harf3

به سرت روسری آبی و صورت چون ماه
آسمانی تر از این عشق چه دارد دنیا ؟
سجاد شهیدی

وای به حال دگران

degaran

زلزله ی عشق

zelzele

تک بیتی قشنگ غمناک

abram

در اوج بیماری خوشم

khosham

گر تو گرفتارم کنی ، من با گرفتاری خوشم
داروی دردم گر تویی ، در اوج بیماری خوشم

من با تو شادم

8l