ورود به کانال تلگرام شیروخط

تک بیتی غمناک

در دلم آشوب است

ashoob

نگفته ایم و ندانی که چیست در دل ما
کفایت است بدانی که بی تو آشوب است . . .

نظرتون در مورد این مطلب چیه؟
  • متوسط 
  • عالی 
  • ضعیف 

تو مرا شکستی

sokutt

نظرتون در مورد این مطلب چیه؟
  • عالی 
  • ضعیف 
  • متوسط 

تک بیتی قشنگ غمناک

abram

نظرتون در مورد این مطلب چیه؟
  • عالی 
  • متوسط 
  • ضعیف