ورود به کانال تلگرام شیروخط

تک بیتی غمگین

ما را شوق هست

گر تو را با ما تعلق نیست، ما را شوق هست
ور تو را بی ما صبوری هست، ما را تاب نیست …!
رهی معیری

در دلم آشوب است

ashoob

نگفته ایم و ندانی که چیست در دل ما
کفایت است بدانی که بی تو آشوب است . . .

دلشوره دارم

delshure

تک بیتی قشنگ غمناک

abram