ورود به کانال تلگرام شیروخط

تک بیتی کوتاه

سرنوشت عجیب

چه سرنوشت عجیبی ست تازه فهمیدم
که دور بوده ز من نیمی از تمام خودم
نجمه زارع

نظرتون در مورد این مطلب چیه؟
  • عالی 
  • متوسط 
  • ضعیف 

در دلم آشوب است

ashoob

نگفته ایم و ندانی که چیست در دل ما
کفایت است بدانی که بی تو آشوب است . . .

نظرتون در مورد این مطلب چیه؟
  • متوسط 
  • عالی 
  • ضعیف 

زلزله ی عشق

zelzele

نظرتون در مورد این مطلب چیه؟
  • عالی 
  • ضعیف 
  • متوسط