برای ورود به بخش "عاشقانه ها" اینجا رو بزنید


ثنا کاشانی

تو نیمی از منی

11lmبه گمانم تو نیمی از منی که انقدر میخواهمت؛
وگرنه هر دوِ ما به یک اندازه خودخواهیم!
ثنا کاشانی

نظرتون در مورد این مطلب چیه؟
  • عالی 
  • ضعیف 
  • متوسط 

دلم شور میزند

v1

دلم شور میزند؛
نکند شیرینِ این و آن شده باشی!
ثنا کاشانی

نظرتون در مورد این مطلب چیه؟
  • عالی 
  • متوسط 
  • ضعیف 


بستن