ورود به کانال تلگرام شیروخط

جملات کوتاه عاشقانه

اولین بار که دیدمت

avalin

وقتی برای اولین بار دیدمش،
هرگز فکرش را هم نمی کردم
که او همان کسی ست که بعدها
بارها برایش میمیرم . . .

مرا کاش نباشد

to-bash

ای کاش تو باشی
و مرا کاش نباشد Rose