برای ورود به بخش "عاشقانه ها" اینجا رو بزنید


جمله الهام بخش

از کودکان بیاموزیم

کودکان

سه چیز را از کودکان بیاموزیم :
بی علت شاد بودن !
همیشه مشغول بودن !
و خواسته را با تمام وجود طلب کردن !

نظرتون در مورد این مطلب چیه؟
  • عالی 
  • ضعیف 
  • متوسط 

حتی برای یک نفر

yenafar

ابری مهربان باش ببار و سیراب کن …
حتی برای یک نفر … Heart

نظرتون در مورد این مطلب چیه؟
  • عالی 
  • متوسط 
  • ضعیف 


بستن