برای ورود به بخش "عاشقانه ها" اینجا رو بزنید


جمله های غمگین

حال مرا میدانی

اگر میخواهی حالِ مرا بدانی سخت نیست
تصورِ کسی را
هرشب چند بار وهربار چند ساعت
روبرویِ پنجره می ایستد
و کسی که نیست را بخاطر می آورد
کسی که نیست
کسی که هست را از پای در می آورد !

نظرتون در مورد این مطلب چیه؟
  • عالی 
  • ضعیف 
  • متوسط 

تو مرا شکستی

sokutt

نظرتون در مورد این مطلب چیه؟
  • عالی 
  • ضعیف 
  • متوسط 


بستن