ورود به کانال تلگرام شیروخط

جملکس تنهایی

چقدر تنها برم دریا

daryach

دو برابر شدن تنهایی

tan2

من تنهایم

tanham

تنها نرو

tanhaei

من تنهاترین ضمیر دنیاست

oou

باور کنید “من” تنهاترین ضمیر دنیاست !
و “او” خوشبخت ترین ضمیر دنیا
چون “تو” را دارد . . .