ورود به کانال تلگرام شیروخط

جملکس تیکه دار

کیا پشتم بودن

doshman

کار دنیا رو باش

donya

گذر زمان

zaman

واسه هیچکی مهم نیستم

tik2

طرف گاو بود

tik1

عشق بچه بازی نیست

gh3

بهت نیاز دارم

gh2

تو فرشته پاک نبودی

pak

تصویر متن دار کوبنده

تکست گرافی

Instagram : @shirokhat

واسه من عشق بازی نیست

عشق بازی

Instagram : @shirokhat