برای ورود به بخش "عاشقانه ها" اینجا رو بزنید


جملکس خاص

خاص فقط خداست

gh1

نظرتون در مورد این مطلب چیه؟
 • عالی 
 • ضعیف 
 • متوسط 

چقد شاخ داریم

shaak

نظرتون در مورد این مطلب چیه؟
 • عالی 
 • ضعیف 
 • متوسط 

زمین مال ما نیست

zamin

نظرتون در مورد این مطلب چیه؟
 • عالی 
 • ضعیف 
 • متوسط 

فرشته پاک نبودی

gh5

نظرتون در مورد این مطلب چیه؟
 • ضعیف 
 • متوسط 
 • عالی 

نصیحت مادربزرگ

مادربزرگ

مادربزرگم می گفت :

اگه می خوای خدا رو بخندونی ،

از برنامه هات براش حرف بزن . . .

نظرتون در مورد این مطلب چیه؟
 • عالی 
 • متوسط 
 • ضعیف 


بستن