ورود به کانال تلگرام شیروخط

جملکس خاص

خاص فقط خداست

gh1

چقد شاخ داریم

shaak

زمین مال ما نیست

zamin

فرشته پاک نبودی

gh5

نصیحت مادربزرگ

مادربزرگ

مادربزرگم می گفت :

اگه می خوای خدا رو بخندونی ،

از برنامه هات براش حرف بزن . . .