ورود به کانال تلگرام شیروخط

جملکس خداوند

لبخند خدا

labkhand

قدمهای گمشده

elahi

ایمانم را قوی کن

iman

خاص فقط خداست

gh1