ورود به کانال تلگرام شیروخط

جملکس درد دار

با اینکه بی تاب منی

gh3

در حسرت ماه

gh2

غمگین منم

gh1

عکس نوشته درد دار

درد دار

خیالـی نیست ، دیگر دردهایم را نمی گویـم

به روی دردهای کهنه ام تشدیــد بگذارید . . .

” امید صباغ نو “