ورود به کانال تلگرام شیروخط


جملکس روز مادر

سلامتی همه مادرا

madar2

نظرتون در مورد این مطلب چیه؟
 • عالی 
 • ضعیف 
 • متوسط 

سایه مادرم

madar1

نظرتون در مورد این مطلب چیه؟
 • عالی 
 • ضعیف 
 • متوسط 

مادر نازم

madar3

نظرتون در مورد این مطلب چیه؟
 • عالی 
 • متوسط 
 • ضعیف 

جملکس مادرانه

madarane

نظرتون در مورد این مطلب چیه؟
 • عالی 
 • متوسط 
 • ضعیف 


بستن