ورود به کانال تلگرام شیروخط

جملکس نیش دار

طرف گاو بود

tik1

نظرتون در مورد این مطلب چیه؟
  • ضعیف 
  • متوسط 
  • عالی 

میام سر خاکت

t2

نظرتون در مورد این مطلب چیه؟
  • ضعیف 
  • متوسط 
  • عالی