ورود به کانال تلگرام شیروخط

جملکس چارتار

خبر ز حال من نداری

tr-new-3

در حسرت ماه

gh2

باران تویی

3l

باران تویی / به خاک من بزن

چارتار / شعروتایپ / Instagram : @shirokhat