برای ورود به بخش "عاشقانه ها" اینجا رو بزنید


حسرت

حسرت درناها

پرپرواز ندارم، اما
دلی دارم در حسرت درناها، آه
این پرنده، در این قفس تنگ نمی خواند !
احمد شاملو

نظرتون در مورد این مطلب چیه؟
  • عالی 
  • ضعیف 
  • متوسط 

حسرت واقعی

esh1

حــســـرت واقــعــی رو وقــتـــی مـــیــخـوری
کــه بـبــیـنـی بــه انـــدازه ســـنــت زنـــــدگــــی نــــــکـــردی Confused

نظرتون در مورد این مطلب چیه؟
  • عالی 
  • ضعیف 
  • متوسط 


بستن