ورود به کانال تلگرام شیروخط

خدایا دوستت دارم

خب گناه دارم

daram

خدایا درسته
خیلی گناه دارم
ولی خب گناه دارم !

نصیحت مادربزرگ

مادربزرگ

مادربزرگم می گفت :

اگه می خوای خدا رو بخندونی ،

از برنامه هات براش حرف بزن . . .

عکس نوشته با مضمون خدا

خدا

خدایا . . .

بارها دقیقا همان جایی دستم را گرفتی که میتوانستی مچم را بگیری . . .