ورود به کانال تلگرام شیروخط

خدایا

لبخند خدا

labkhand

قدمهای گمشده

elahi

ایمانم را قوی کن

iman

خب گناه دارم

daram

خدایا درسته
خیلی گناه دارم
ولی خب گناه دارم !