ورود به کانال تلگرام شیروخط

خواب و خیال

جادوی چشم

چشم جادوی تو در خوابست
و ما را خواب نیست . . !
خواجوی کرمانی

از خیال تو

cheshm3

گفتی :
مگر به خواب ببینی رخ مرا
دیوانه از خیال تو
خوابم نمی‌برد !
سجاد شهیدی