برای ورود به بخش "عاشقانه ها" اینجا رو بزنید


دردناک

بوی جگر سوخته

gh6

نظرتون در مورد این مطلب چیه؟
  • عالی 
  • متوسط 
  • ضعیف 

رقاص پردرد

gh3

وقتی از درد به خود می پیچیدم
همسایه ها گفتند: چقدر قشنگ قر می دهی …
و سالهاست من هنــــــــوز
رقاص پردرد خیابانهایم …

نظرتون در مورد این مطلب چیه؟
  • عالی 
  • ضعیف 
  • متوسط 


بستن