ورود به کانال تلگرام شیروخط

دلشوره

دلشوره دارم

delshure

دلم شور میزند

v1

دلم شور میزند؛
نکند شیرینِ این و آن شده باشی!
ثنا کاشانی