برای ورود به بخش "عاشقانه ها" اینجا رو بزنید


دلشوره

دلشوره دارم

delshure

نظرتون در مورد این مطلب چیه؟
  • عالی 
  • ضعیف 
  • متوسط 

دلم شور میزند

v1

دلم شور میزند؛
نکند شیرینِ این و آن شده باشی!
ثنا کاشانی

نظرتون در مورد این مطلب چیه؟
  • عالی 
  • متوسط 
  • ضعیف 


بستن