برای ورود به بخش "عاشقانه ها" اینجا رو بزنید


دل نوشته بینظیر

چقدر قوی هستی

sh12

هیچ وقت نمی فهمـــی چقدر قـــوی هستی…
مگـــر زمانی
شـــرایط جوری میشه که
تنهـــا راهت اینه که قـــوی باشی…

نظرتون در مورد این مطلب چیه؟
  • عالی 
  • ضعیف 
  • متوسط 

بدهکار هیچکس نیستم

lm (17)

بدهکار هیچ کس نیستم
جز همین ماه
که تو را به یادم می آورد
رسول یونان

نظرتون در مورد این مطلب چیه؟
  • عالی 
  • ضعیف 
  • متوسط 


بستن