ورود به کانال تلگرام شیروخط

دل نوشته خوشگل

خوشبختی دیگران

telephone

خوشبختی مانند تلفن است Phone
اگر دیگران نداشته باشند
به هیچ درد شما نخواهد خورد !
برای دیگران آرزوی خوشبختی داشته باشید Rainbow

کنارم نشستی

zan2

کنارم نشستی و
یه دیوار چین فاصله است بینمون Frown