برای ورود به بخش "عاشقانه ها" اینجا رو بزنید


دل نوشته سکوت

تو مرا شکستی

sokutt

نظرتون در مورد این مطلب چیه؟
  • عالی 
  • ضعیف 
  • متوسط 

سکوت علامت رضا نیست

t1

نظرتون در مورد این مطلب چیه؟
  • عالی 
  • ضعیف 
  • متوسط 


بستن