ورود به کانال تلگرام شیروخط


دل نوشته سکوت

تو مرا شکستی

sokutt

سکوت علامت رضا نیست

t1