برای ورود به بخش "عاشقانه ها" اینجا رو بزنید


دل نوشته معنی دار

دل بزن به دریا

n3

برای بدست آوردن چیزی که تا بحال نداشته ای ،
باید کاری را انجام دهی که تا بحال انجامش نداده ای …

نظرتون در مورد این مطلب چیه؟
  • عالی 
  • متوسط 
  • ضعیف 

شگفت انگیز باش

v5اگر همیشه سعی کنی معمولی باشی،
هیچ وقت نخواهی فهمید که چقدر می توانی شگفت انگیز باشی …
مایا آنجلو

نظرتون در مورد این مطلب چیه؟
  • عالی 
  • متوسط 
  • ضعیف 


بستن