برای ورود به بخش "عاشقانه ها" اینجا رو بزنید


دل نوشته های نیما یوشیج

تو را بهانه میکنم

تو

من برای زندگی ، تو را بهانه میکنم !
نیما یوشیج

نظرتون در مورد این مطلب چیه؟
  • عالی 
  • متوسط 
  • ضعیف 

چایت را بنوش

benoosh

چایت را بنوش و نگران فردا نباش
از گندم‌ زار من و تو مشتی کاه می ماند برای بادها …
نیما یوشیج

نظرتون در مورد این مطلب چیه؟
  • عالی 
  • ضعیف 
  • متوسط 


بستن