ورود به کانال تلگرام شیروخط


دل نوشته کوتاه برای خدا

لبخند خدا

labkhand

قدمهای گمشده

elahi

ایمانم را قوی کن

iman