برای ورود به بخش "عاشقانه ها" اینجا رو بزنید


دورویی

رنگ عوض کردن آدما

رنگ عوض کردن آدما

بالاترین سرعت دنیا ،
سرعت رنگ عوض کردن آدماست Ghost

نظرتون در مورد این مطلب چیه؟
  • عالی 
  • ضعیف 
  • متوسط 

نقاب نزن

هیچ وقت
به خاطر اینکه همرنگ جماعت بشی
نقاب به صورتت نزن
شجاع باش !
خاص باش !
خودت باش !

نظرتون در مورد این مطلب چیه؟
  • عالی 
  • ضعیف 
  • متوسط 


بستن