ورود به کانال تلگرام شیروخط


رفیق

دوست اشتباهی

tik3

دل قرص

ghors

هیچ وقت
قرص هایی که حال آدم را خوب می کنند
جای خوب هایی که
دل آدم را قرص می کنند
نمی گیرند !