ورود به کانال تلگرام شیروخط


شعروگرافی عاشقانه

شبیه کدوم حس خوب توام

tr-new-1

نظرتون در مورد این مطلب چیه؟
 • عالی 
 • ضعیف 
 • متوسط 

خبر ز حال من نداری

tr-new-3

نظرتون در مورد این مطلب چیه؟
 • عالی 
 • متوسط 
 • ضعیف 

شکل لبخند تو شدم

tr-new-2

نظرتون در مورد این مطلب چیه؟
 • عالی 
 • ضعیف 
 • متوسط 

چال گونه ات

tar1

نظرتون در مورد این مطلب چیه؟
 • عالی 
 • ضعیف 
 • متوسط 

به من اعتماد کن

tar2

نظرتون در مورد این مطلب چیه؟
 • عالی 
 • متوسط 
 • ضعیف 

هفته عشق

tar3

نظرتون در مورد این مطلب چیه؟
 • عالی 
 • ضعیف 
 • متوسط 

درکم کن – محسن یگانه

darkam-kon

نظرتون در مورد این مطلب چیه؟
 • عالی 
 • ضعیف 
 • متوسط 

قهوه قجری

ghahve

نظرتون در مورد این مطلب چیه؟
 • عالی 
 • متوسط 
 • ضعیف 

سکوت شهر

sokoot

نظرتون در مورد این مطلب چیه؟
 • عالی 
 • ضعیف 
 • متوسط 

وای به حال دگران

degaran

نظرتون در مورد این مطلب چیه؟
 • عالی 
 • ضعیف 
 • متوسط 


بستن