ورود به کانال تلگرام شیروخط

شعرگرافی عاشقانه

گرم دوست دارمت

khial

مبادا ببینی ام

gh7

مرا باور کنی یا نه

1l

مرا باور کنی یا نه ،

تویی پایان ویرانی . . .

sherotype@

Instagram : @shirokhat

زیر رگبار ترانه

خاطرات

هنوزم زیر رگبار ترانــه

کنار خاطرات تــو می شینم

Instagram : @shirokhat