ورود به کانال تلگرام شیروخط

شعرگرافی مولانا

کنج دلت

عشق صیدیست که تیرت به خطا هم برود،
لذتش کنج دلت تا به ابد خواهد ماند Heart
مولانا

حقا که غمت …

غمگینحقا که غـــمـــت از تـــو وفادارتر است

Instagram : @shirokhat