ورود به کانال تلگرام شیروخط

شعرگرافی

ای ساربان آهسته ران

sareban

دلشوره دارم

delshure

گرم دوست دارمت

khial

زمین مال ما نیست

zamin

بوی جگر سوخته

gh6

مبادا ببینی ام

gh7

باران تویی

3l

باران تویی / به خاک من بزن

چارتار / شعروتایپ / Instagram : @shirokhat

مرا باور کنی یا نه

1l

مرا باور کنی یا نه ،

تویی پایان ویرانی . . .

sherotype@

Instagram : @shirokhat

حقا که غمت …

غمگینحقا که غـــمـــت از تـــو وفادارتر است

Instagram : @shirokhat

زیر رگبار ترانه

خاطرات

هنوزم زیر رگبار ترانــه

کنار خاطرات تــو می شینم

Instagram : @shirokhat