ورود به کانال تلگرام شیروخط

شعر نو

تو دور میشوی

این عصر
چقدر غم انگیز است
انگار
در تمام قطارها و اتوبوس ها
تو دور می شوی !
رسول یونان

نظرتون در مورد این مطلب چیه؟
  • عالی 
  • ضعیف 
  • متوسط 

آسمان به حرف آمد

harf

رفتی و
آسمان به حرف آمد
تو نبودی
چقدر برف آمد . . .
سعید بیابانکی

نظرتون در مورد این مطلب چیه؟
  • ضعیف 
  • متوسط 
  • عالی 

مبادا ببینی ام

gh7

نظرتون در مورد این مطلب چیه؟
  • ضعیف 
  • متوسط 
  • عالی