ورود به کانال تلگرام شیروخط

شعر کوتاه

دلم روشن است

نه چراغ و نه فانوس و نه شمع
تنها، دلم روشن است که می آیی . . .
سیمین بهبهانی

نظرتون در مورد این مطلب چیه؟
 • ضعیف 
 • متوسط 
 • عالی 

غم چرا باید خورد

روزِ شادی ست، غم چرا باید خورد؟
امروز می از جامِ وَفا باید خورد
مولانا

نظرتون در مورد این مطلب چیه؟
 • ضعیف 
 • متوسط 
 • عالی 

زیر بار منت

saeb

در زیر بار منت پرتو نمی‌رویم
دانسته‌ایم قدر شب تار خویش را
صائب تبریزی

نظرتون در مورد این مطلب چیه؟
 • ضعیف 
 • متوسط 
 • عالی 

شبیه کدوم حس خوب توام

tr-new-1

نظرتون در مورد این مطلب چیه؟
 • ضعیف 
 • متوسط 
 • عالی 

خبر ز حال من نداری

tr-new-3

نظرتون در مورد این مطلب چیه؟
 • ضعیف 
 • متوسط 
 • عالی 

شکل لبخند تو شدم

tr-new-2

نظرتون در مورد این مطلب چیه؟
 • ضعیف 
 • متوسط 
 • عالی 

چال گونه ات

tar1

نظرتون در مورد این مطلب چیه؟
 • ضعیف 
 • متوسط 
 • عالی 

به من اعتماد کن

tar2

نظرتون در مورد این مطلب چیه؟
 • ضعیف 
 • متوسط 
 • عالی 

هفته عشق

tar3

نظرتون در مورد این مطلب چیه؟
 • ضعیف 
 • متوسط 
 • عالی 

قامت یار

harf2

قامت یار دید ه ام رنگ بهار دیده ام
گشته قیامتی به پا صور فنا شنیده ام
روی به سویت آورم کز همه کس بریده ام
باز به عشق تو به جان درد وبلا خریده ام
بر لب جوی از رخت چهره ی مه کشیده ام
ماه جمال دیدمت حد جنون شدم ز دست
ابراهیم لنگری

نظرتون در مورد این مطلب چیه؟
 • ضعیف 
 • متوسط 
 • عالی