رویش عشق

عشق

رویشِ عشق
سر آغاز کتابِ من و توست . . .
مهدی اخوان ثالث

نظرتون در مورد این مطلب چیه؟
  • عالی 
  • ضعیف 
  • متوسط