ورود به کانال تلگرام شیروخط

عکس با متن تنهایی

رخ خود دیدم

من در آینه رخ خود دیدم و به تو حق دادم
آه می بینم
می بینم
تو به اندازه تنهایی من خوشبختی
من به اندازه زیبایی تو غمگینم . . .
حمید مصدق

ابعاد تنهایی

abad

امروز عکس تنهاییم را قاب گرفتم
عکسی در ابعاد
سه در بی نهایت . . !

رد تنهایی

cheshm2

هرچه صورتم راشستم
باز رد تنهایی در آیینه بود !